Как работи транспортната борса?

Въпрос: Какво представлява  борсата за транспорт на автомобили ,бусове , каравани ,лодки , мотоциклети и АТВ как работи тя?

Орговор: Товарна борса е – по принцип – сайт с обяви  за товари, чрез който клиентите намират транспорт за своите стоки.

Механизмът е прост: Клиентът публикува обява със стоките, които трябва да транспортира, и след това получава оферти (телефон, чат и др.) От регистрираните на сайта превозвачи, заинтересовани от обявата.

Ако клиентът и превозвачът се споразумеят за сумата на плащането и други подробности (дата на товарене / разтоварване и т.н.), транспортът може да се счита по принцип за уговорен и клиентът може да изтрие обявата от сайта.

 

За да подпише споразумението в договор с правна стойност, клиентът ще сключи транспортна поръчка с превозвача.

След извършване на транспорта, клиентът ще плати на превозвача съгласно условията, договорени в транспортната поръчка. На този етап пратката може да се счита за успешно завършена.

Визуално целият процес може да бъде обобщен, като има следните стъпки:

Клиентът публикува обява на борсата за превоз на стоките, които ще бъдат транспортирани

Превозвачът вижда обявата за товар и се свързва с клиента

Двамата се договарят относно цената и останалите подробности

Превозвачът взима стоките на датата / часа,адреса, посочени в поръчката *

След извършване на транспорта превозвачът лично доставя или изпраща по куриер на клиента оригиналните документи (фактура, CMR, известие, придружаващо стоките или евентуално други документи, ако е приложимо)

При получаване на документите клиентът ще извърши плащането – което може да бъде при разтоварване или в срок, съгласно условията, договорени в поръчката.

* Забележка: При товарене превозвачът е длъжен да остави копие от писмото за CMR превоз на подателя. Това ще служи като доказателство, че е натоварил стоката. Същото важи и за изтеглянето, където копие ще остане на получателя.

 Съвет на cars4cars.eu : Особено ако имате ценни стоки, преди да поръчате, уверете се, че превозвачът има CMR застраховка (според закона не се изисква да има!).

CMR застраховката е транспортният еквивалент на автомобилната застраховка в автомобилната индустрия. По-конкретно, ако превозвачът има CMR застраховка и стоките ви са повредени по време на транспортиране или забележите недостатъци при разтоварване, можете да получите обезщетение.

Стойностите на CMR застраховките обикновено са между 5000 – 1 000 000 EUR. За да не се бърка с CMR писмото – споменато по-горе, те са две различни неща!

 

 

Въпрос: Какво е транспортна поръчка?

Отгоров: Търговските отношения се основават на договор. Поръчката за транспорт е договор между клиента и превозвача, който подписва споразумение с твърда воля на участващите страни за сътрудничество – с някои поети задължения – за извършване на транспорта.

Когато прави поръчка за транспорт, клиентът има например обещанието, че превозвачът ще стигне до товара на определената дата / час,адрес, а превозвачът има гаранцията, че ще бъде заплатен от клиента съгласно договорените условия.

 

Въпрос: Значението на транспортната поръчка

Поръчката за транспорт поражда взаимни права и задължения, взаимозависими между страните.

Както превозвачът, така и бенефициентът на транспорта имат някои задължения, които трябва да спазват, като: условия и места за товарене и разтоварване, тегло и вид на стоките, които трябва да се транспортират, транспортна цена, начин на плащане и т.н.

Тези данни са посочени в заповедта за транспорт и трябва да бъдат спазени от двете страни, в противен случай те ще бъдат обект на санкции / клаузи в поръчката.

В обобщение, като използва поръчка за транспорт, бенефициентът на транспорта има гаранцията, че превозвачът ще извърши транспорта съгласно приетата поръчка, а превозвачът има гаранцията, че има съгласието да отиде да натовари стоките и че след транспорта ще му бъде платена услугата.

 

Въпрос: Как да изпратя поръчка за транспорт?

Обикновено клиентът записва командата за транспорт в текстов редактор (напр. Word), след което я отпечатва, подписва и подпечатва и изпраща на превозвача.

Превозвачът го допълва с данните на камиона, който идва да се натовари (номер на регистрационната табела) и името / телефона на шофьора, след което той се подписва && подпечатва, след което ще го сканира и ще го изпрати обратно на клиента.

Ако нямате шаблон за транспортна поръчка,cars4cars.eu ви предоставя шаблон, който можете да изтеглите от тук. Разбира се, можете да го модифицирате и адаптирате по ваш вкус.

 

 Съвети на cars4cars.eu: Не приемайте поръчки за доставка без печат. Непоставената поръчка е практически непотвърдена поръчка, така че тя няма стойност.

 

Въпрос: Какво ще стане, ако работя без поръчка за транспорт?

Въпреки че има случаи, в които за удобство страните избират да не работят с транспортна поръчка, cars4cars.eu не препоръчва тази практика.

Намиране на товари в борса за транспорт на автомобили

CARS4CARS.EU предлага товари по много европейски маршрути и релаци